Pfarre Gartenstadt - Blut Christi

Witamy w grupie Św. Pawła / Wilkommen in der Gemeinschaft Hl.Paulus

"Bóg jest tym,który nas namascił i który nas i was umacnia dla Chrystusa. On nas opieczetował i dał naszym sercom Ducha jako poreczyciela.(kor 1,21-22)


 

Swięty Paweł/ Heiliger Paulus

 

OGŁOSZENIA / INFORMATIONEN

 

Co Piątek spotykamy sie na wspolna Modlitwe. Zaczynamy od mszy sw. o godzinie 18:00, o 19:00 spotkanie wspolnoty.

 Jezus jest Żywe Słowo! Weź ze sobą Pismo Święte

 

"Nie ustawajcie w modlitwie.Ona jest zasadniczą sprawą! Modlitwa kruszy serce Boga,uzyskuje łaski....Jest najlepszą bronią, jaką posiadamy.Jest kluczem otwierającym serce Boga"  Sw.O Pio

 

  Sprawdz linki Audio i YouTube - ze słuchania buduje sie wiara

 

Biskup Grzegorz Ryś - co to jest Evengelizacja? Posłuchaj!

 

Robert DeGrandis Poddac sie Duchowi Swietemu - Posłuchajcie!

 

O Duchu Swiętym

 

 

   

 

 

 

 
   

 

Modlitwy

Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. (Jr 29,11)

Slowo na medytacje - Czego ja oczekuje od Boga w moim zyciu, jakie sa Jego zamiary? sugestie do medytacji
 

bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem (Wj 15, 26)

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.(Jl 3,1)

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.

Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.
Spieszą twoi budowniczowie,
a którzy burzyli cię i pustoszyli,
odchodzą precz od ciebie.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie.
Na moje życie! - wyrocznia Pana.
Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby w klejnoty
i jak oblubienica opaszesz się nimi.
Bo twe miejscowości zniszczone i wyludnione
i kraj twój, pełen zniszczenia,
teraz zbyt ciasne będą dla twoich mieszkańców,
a twoi niszczyciele odejdą daleko. (Jz 49, 15-19)

Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: «Ponieważ w bólu porodziłam». A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: «Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!» I sprawił Bóg to, o co on prosił. (1Krn 4,9-10)
 

 


Agnieszka, David